5 viktiga termer att känna till som entreprenör

Entreprenörskap är många saker. Exempelvis handlar det om att förvandla idéer till handling, skapa innovation, tänka utanför boxen, vara kreativ och ofta våga ta risker. Yuncture brinner för entreprenörer, så pass mycket att vi byggt hela vår verksamhet för entreprenörer. Vi erbjuder en inkubator, vi gör investeringar och har startat Yuncture House som är en hub för entreprenörer. 

Entreprenörer har alltid spelat en nyckelroll i samhällets utveckling och har varit en del av utvecklingen sedan urminnes tider. Det var entreprenörer som grundade ikoniska företag som Apple, Amazon och Microsoft och som på många sätt har förändrat våra liv. Om vi går längre tillbaka har vi något som idag är så självklart som glödlampan, hjulet och penicillin. Att vara entreprenör kräver mod, beslutsamhet och inte minst uppfinningsrikedom. Det kräver att man avväger såväl risker som möjligheter. 

I denna artikel ska vi dyka in i och utforska fem viktiga termer som alla entreprenörer bör ha koll på. Låt oss sedan veta, hade du koll på alla?

5 viktiga termer att känna till som entreprenör

1. Skalbarhet

Kortfattat så handlar skalbarhet om förmågan att växa ett bolag och öka intäkterna utan att öka kostnaderna i samma takt.

Skalbarhet är fundamentalt i ett bolag, något du bör sträva efter och potentiella investerare kommer att ställa frågan – hur är bolaget skalbart? Skalbarhet handlar om förmågan att expandera och öka intäkterna utan att kostnaderna skjuter i höjden i samma takt. Med andra ord handlar det om att kunna göra mer med mindre, och det är en av nycklarna till att bygga en lönsam verksamhet. 

Låt oss bryta ner det ytterligare. När du startar ditt företag, är det vanligt att börja i liten skala. Du har en begränsad budget, och det mesta av arbetet utförs av dig själv eller några få medarbetare. Målet är oftast att växa och expandera verksamheten över tid. Skalbarhet handlar om att designa en affärsmodell och processer på ett sätt som gör det möjligt att växa utan att behöva anställa fler människor eller öka dina kostnader i samma takt som intäkterna ökar.

För en nybliven entreprenör är skalbarhet ett grundläggande begrepp, eftersom det kan påverka din förmåga att växa, vara konkurrenskraftig och bibehålla lönsamheten. När du pratar med eventuella investerare så kommer frågan om skalbarhet att vara viktig, så tänk på hur din affärsmodell kan skalas när du planerar och bygger din startup.

2. USP

USP är ett uttryck som används flitigt. Förkortningen står för “Unique Selling Point” eller på svenska kan man kalla det för “unik konkurrensfördel”. Termen används för att beskriva bolagets unikitet. När du startar en ny verksamhet eller försöker konkurrera i en mättad marknad är det avgörande att förstå och definiera din USP. Din USP är vad som särskiljer ditt företag från konkurrenterna och det är detta som kommer att locka människor till ditt företag och övertyga dem om att välja dig istället för andra alternativ. En USP ska helst inte kunna replikeras enkelt av dina konkurrenter.

Ett exempel är Spotify, som har flertalet USP:ar, vissa för användarna och vissa för potentiella investerare. Några av Spotifys USP:ar är:

  1. Laglig musikåtkomst: Möjligheten att njuta av musik på ett lagligt sätt.
  2. Stor musiksamling: En databas med 12 miljoner låtar som ständigt utökas.
  3. Enkel åtkomst: Smidig åtkomst till det omfattande biblioteket.

Ett exempel

Tänk dig att du startar en ny kaffekedja i en stad med många befintliga kaféer. För att skapa en effektiv USP, behöver du som entreprenör tänka på vad som skiljer ditt kafé från de andra. Kanske erbjuder du ekologiskt odlat kaffe av högsta kvalitet från en viss region som är sällsynt i din stad. Detta kan bli din USP. Du kan marknadsföra ditt kafé som det enda stället där kunderna kan njuta av denna unika upplevelse.

Din USP kan också vara kopplad till företagets värderingar, en unik tjänst, en prisstrategi, eller till och med den speciella atmosfären som ditt kafé erbjuder. Det viktiga är att din USP skapar en differentiering och gör att ditt företag sticker ut.

För en nybliven entreprenör är det viktigt att identifiera och kommunicera din USP tydligt i din marknadsföring och affärsstrategi. En stark USP kan vara en kraftfull försäljnings- och varumärkesbyggande faktor som hjälper dig att locka och behålla kunder i en konkurrensutsatt marknad.

3. Burn Rate

Som nybliven entreprenör är det viktigt att ha en bra förståelse för ditt bolags “Burn Rate”. Burn Rate är den hastighet med vilken ditt företag spenderar sina pengar. Att ha koll på detta är nödvändigt för att se till att du inte går tom på pengar och för att kunna planera företagets överlevnad långsiktigt.

Med andra ord är det ett mått på hur snabbt ditt företag använder sina tillgängliga pengar. Det kan uttryckas som en månatlig eller årlig siffra och ger dig insikt i när din kassa kan ta slut om du inte genererar tillräckligt med intäkter eller tar emot ytterligare finansiering.

Låt säga att du har startat ett företag där du mottagit en investering på 1 000 000 kronor. Din månatliga burn rate, alltså kostnader är 100 000 kronor, vilket inkluderar löner, hyra för kontorsutrymmen, teknisk infrastruktur och andra operativa kostnader. Genom att veta detta, kan du räkna ut att du har ungefär 10 månader på dig innan pengarna tar slut om du inte börjar generera intäkter eller tar emot mer investeringar.

För en nybliven entreprenör är att övervaka och förstå burn rate en nyckelaspekt av ekonomisk förvaltning. Det hjälper dig att hålla koll på din ekonomiska hälsa och fatta beslut som kan påverka ditt företags framtid positivt.

Tycker du fortfarande att det känns som ett krångligt begrepp? Vi förstår och vet att det är mycket att lära sig som entreprenör. Hör av dig till oss så kan vi kika närmre på hur vi kan hjälpa just dig. 

4. Disruptiv

Termen disruptiv används flitigt av entreprenörer, och är inte bara ett ord, utan ett koncept. Ordet beskriver bolag som förändrar en existerande bransch i grunden. Att vara disruptiv innebär att du utmanar de etablerade sätten att göra saker och omvandlar en bransch genom innovation. Det handlar om att inte nöja sig med status quo och istället sträva efter att skapa något nytt och bättre. 

Att vara disruptiv innebär att du inte följer de traditionella affärsmodellerna eller metoder som är typiska för din bransch. Istället letar du efter sätt att utmana och förändra branschen genom innovativa lösningar. Det kan innebära att du introducerar nya teknologier, affärsmodeller eller produkter som stör de befintliga marknadsförhållandena.

Ett av de mest klassiska exemplen på disruptiv innovation är Uber. Före Uber var taxitjänster i större städer i huvudsak förknippade med traditionella taxibolag. Uber kom in på marknaden med en innovativ idé: att tillhandahålla en plattform för privatpersoner att agera som förare och erbjuda transporter till kunder. Denna nya affärsmodell störde taxibranschen och förändrade sättet vi ser på transport. Genom att använda teknik och en annorlunda strategi skapade Uber en disruptiv förändring i branschen.

Genom att identifiera ineffektiviteter eller brister inom en bransch och utveckla innovativa lösningar, kan du omvandla spelplanen och konkurrera på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Att vara disruptiv kräver ofta att du är beredd att tänka utanför ramarna och vara modig nog att utmana konventionella visdomar. 

Kände du till termen disruptiv innan?

5. MVP (Minimum Viable Product)

När du hör ordet MVP kanske du tänker på “Most Valuable Player”. Det är förvisso rätt, men just i det här fallet, i start-up-sammanhang menar vi “Minimum Viable Product”. Termen innebär den minsta versionen av en produkt eller tjänst som kan lanseras för att testa marknaden och samla användarfeedback.

Begreppet kommer från filosofin lean startup och innebär att så fort man har en fungerande produkt skickar man ut den för att se hur användarna reagerar och sedan finslipar man den utifrån användarnas respons. Syftet är att olika fel ska avslöjas och rättas till så tidigt som möjligt.

5 viktiga termer att känna till som entreprenör

Yuncture stöttar entreprenörer

Yuncture är hub:en för alla entreprenörer. Vi erbjuder en inkubator med ett sexmånaders program där unga entreprenörer med affärsidéer eller nystartade bolag får löpande rådgivning anpassad utifrån behov. Som deltagare i vår inkubator får man även tillgång till kontorsplats och tillgång till vårt breda nätverk. Programmet är kostnadsfritt!

Vi investerar också i start-up bolag, eller rättare sagt, vi investerar i entreprenörer som driver en start-up. För vi vet att människorna bakom idén är allt. Vill du veta mer om våra investeringskrav? Du hittar dessa här.

Har du kommit lite längre på din resa? Vill du umgås med andra entreprenörer? Då bör du kolla upp Yuncture House som vi öppnade dörrarna till i september i år. 

Share your thoughts