Hur ser dagens investeringsklimat ut?

Under många år har investerare flockats till startup-bolagens investeringsrundor, med ett enda mål – att hitta nästa unicorn. Investmentbolag, änglar och VC:s stod i milslånga köer för att hitta de nästa stora idéerna som skulle revolutionera hela branscher. Men sedan vände det. Nu har vi tvingats att lära oss helt nya ord,  som för många entreprenörer i dagsläget är helt främmande. Lågkonjunktur, sprucken bubbla, investeringsstopp, skakig omvärld. Ja, flera pessimistiska begrepp, termer och fraser som vi numera kan läsa om i medier som beskriver situationen i dagsläget. Så hur påverkar det innovationsklimatet i allmänhet, och startup-investeringar i synnerhet?

Det är antagligen inte många som har undgått att det har blivit ett tuffare investeringsklimat nu, jämfört med några få år sedan. Vinden har vänt en aning, och inte sällan brukar man höra att investeringsdiskussionerna är färre, tar längre tid eller helt läggs på is i väntan på bättre tider. Anledningarna är många, men för att sammanfatta det med ett ord handlar det om osäkerhet. Om det finns oro för att ekonomin kan gå nedåt, eller om det finns volatilitet på marknaderna, är investerare helt enkelt mer försiktiga med att satsa pengar. I denna text förklarar vi därför vad en investerare numera värdesätter mest, vad man som startup-entreprenör bör tänka på, och vilka andra finansieringsmöjligheter som man kan ta hjälp av.

Vad är viktigt hos en investerare och vad ska entreprenörer tänka på?

Innan marknaden började svalna fanns i princip ett enda fokus – tillväxt. Hockeykurvan i pitch decket skulle vara så exponentiell att man fick nackspärr när blicken förflyttades uppåt, uppåt, uppåt. Nu får nacken vila i takt med att fokus numera ska läggas på ett helt annat nyckeltal – nämligen lönsamhet. Ett hårdare investeringsklimat betyder att investerare oftast är mer kräsna och selektiva när det gäller vilka företag de väljer att investera i. Att visa på en lönsam och välmående verksamhet kan därför hjälpa till att övertyga investerare om att investera i ditt företag. Mer konkret värdesätter investerare att du som entreprenör:

  • Visar upp en stark affärsmodell: Investerare letar efter företag med hållbara affärsmodeller och en tydlig plan för att nå lönsamhet. Se till att du har en väl genomtänkt affärsplan som inkluderar kostnader, intäkter och långsiktig hållbarhet. I det bästa av fall driver du redan ett bolag som visar plusresultat.
  • Fokuserar på marknaden: Visa att du har en klar förståelse av marknaden och hur ditt företag passar in i den. Visa upp en genomtänkt marknadsstrategi och bevisa tydligt på vilket sätt din produkt eller tjänst är konkurrenskraftig.
  • Har en realistisk finansieringsplan: När investeringsklimatet är hårdare kan det som sagt ta längre tid att säkra finansiering. Ha därför en realistisk plan för hur du ska finansiera företaget och överleva på kort sikt med de resurser du har.

Utöver ovan punkter är det även väl så viktigt att man rent fysiskt befinner sig i en miljö som man gynnas av, både som entreprenör och privatperson. När det blir lite mer ansträngande att driva ett startup behöver man ibland en extra boost för att få tillbaka motivationen. Exempel på sådana ställen är inkubatorer, som ger startups tillgång till mentorer, resurser och nätverk som kan hjälpa till att driva sitt företag framåt. Ett annat exempel är Yuncture House, som kommer att vara en plats för entreprenörer – enskilda individer och bolag. En kreativ, innovativ och varm miljö med en stark passion för communityt. Vi vill beskriva det som en arbetsplats med extra allt – aktiviteter och events, rage-room, power nap-rum, studio, motion, förtäring, nätverk och mycket annat! Målet är att uppfylla alla behov en entreprenör har och att våra medlemmar inte ska behöva lämna miljön om de inte vill – allt ska finnas här. Är du nyfiken på vårt koncept? Läs mer och anmäl ditt intresse här!

Vilka andra finansieringsmöjligheter finns?

Ibland kan det vara bra för ett bolag att komplettera med andra typer av finansieringslösningar och det finns flera anledningar till att man gör det. Exempelvis kanske man inte vill, eller behöver, bli mer utspädd (bli av med ägarandelar) genom att få in ytterligare en investerare. En annan anledning, som kanske inte är helt ovanlig i rådande läge, är att man inte får sin investeringsrunda fulltecknad. Hur gör du då för att få dina investerare nöjda och få in tillräckligt med kapital för att växa? Vi listar några exempel nedan.

En konvertibel klassas vanligtvis som ett sorts lån, där ägaren av konvertibeln har rätt att konvertera lånet till aktier i företaget. Konvertibler är ett sätt för företag att resa kapital utan att behöva ge bort ägarandelar genom att ge investerare rätten att konvertera sin investering till aktier i bolaget vid ett senare tillfälle. Detta sker då till ett förutbestämt pris och tidpunkt. Du ska däremot ha i åtanke att du blir utspädd om lånet faktiskt konverteras till aktier.

Oftast har du en möjlighet att ansöka om kapital från aktörer som delar ut så kallade bidrag. Vinnova, Tillväxtsverket eller VGR är exempel på aktörer som stöttas finansiellt av staten, och som har i uppgift att fördela ut pengar till projekt i syfte att hjälpa till i ett tidigt skede. Denna typ av finansiering är ett mycket bra alternativ, då man exempelvis inte behöver ”släppa ifrån sig” ägarandelar. När du ansöker om dessa bidrag är det viktigt att vara tydlig, konkret och att inte sväva iväg med för mycket ord. Om du får in en eller flera bidrag till bolaget så är det också viktigt att meddela detta när du väl ska få in en investerare. Det är nämligen en mycket stor kvalitetsstämpel att ha fått in bidrag från annat håll. Då har en extern part verifierat din idé och det är en tydlig indikation på att ditt bolag är på rätt väg.

Bankfinansiering är en traditionell lösning av bankerna som exempelvis erbjuder att låna ut kapital till ditt bolag. Denna typ av finansiering är eventuellt lite svårare att få till i ett tidigt bolagsskede, och inte minst i dessa tider. Inför mötet med banken måste du ha mycket bra koll på hur bolaget ser ut nu och vad du ska göra med de potentiella pengarna som lånas ut till dig. Om du dock skulle få in kapital via bank är det också en mycket bra indikation på att ditt bolag gör någonting rätt. Dessutom kan det vara väldigt viktigt att ha en god bankrelation i det långa loppet för bolagsresan.

Avslutningsvis vill vi bara skicka med att dessa lite tuffare tider inte kommer att vara för evigt, så håll ut om du verkligen tror på din idé och ditt bolag. Snart kan det vända, då skiftar investerare återigen fokus till tillväxt, och det blir lättare att få in kapital. Efter regn kommer solsken, som man brukar säga.

Share your thoughts