Ekonomi & finansiering

På denna sida kommer du att hitta den mesta informationen som avser ekonomi och finansiering. Sidan innehåller en hel del lärorik text. Klicka på pilarna efter varje rubrik för att läsa mer om respektive område.

Vid vissa rubriker kommer du att se följande ikoner: 🎬 📄
Ikonerna visar att stycket antingen innehåller en utbildningsvideo eller en redigerbar och nedladdningsbar mall.

Lycka till med ditt lärande!

Budgetering

Hur ska man budgetera i en startup?

Att budgetera när du precis har startat ett eget företag är inte lätt, i och med det begränsade kapitalutrymmet måste du veta hur du kan spendera dina medel på det mest effektiva sättet. Då din verksamhet till en början är osäker och ostabil är det svårt att förutse hur ekonomin kommer att gå. Ett tips är därför att göra en budgetsimulering där du gör en realistisk, en optimistisk och en pessimistisk budget för att se vad utfallet kan bli och hur du bör prioritera dina resurser i de olika situationerna. Om det skulle gå väldigt bra, hur kan du ta vara på de resurserna då, så att du inte riskerar att bli slösaktig? Kommer du att kunna producera så mycket, och behöver du då anställa fler?

 

Om det mot förmodan skulle gå sämre än du tänkt dig, hur hushåller du dig då med resurserna, och vad ska du prioritera då? Hur länge kan du upprätthålla ett visst område i din verksamhet, och finns det lösningar där du snabbt kan få in likviditet (pengar)? En pessimistisk budget kan med andra ord betraktas som en krisplan.

 

Det viktigaste i en startup är att du har koll på dina siffror och vilka alternativ som finns i olika scenarion du kan hamna i. Men glöm inte försäljningen, det är viktigare att du faktiskt säljer än att du sparar på kostnader.

Oläst

Finansiering

Vilka olika finansieringslösningar finns det?

Det finns många olika sätt att finansiera sin startup eller idé. Det kan vara genom egna besparingar, genom banksektorn, statliga finansieringslösningar som Almi och Vinnova, stipendier, entreprenörstävlingar och genom investerare. Banksektorn erbjuder entreprenörer finansieringslösningar som banklån, checkkredit, avbetalning och leasing. Alla dem är anpassade för olika behov och har både för och nackdelar.

 

Var beredd på att en ny verksamhet alltid kräver mer pengar och mer tid än vad man tror till en början. För att försörja dig privat kan du arbeta på deltid eller skaffa dig ett enklare jobb som inte kräver så mycket av dig mentalt. Detta för att du ska ha mer energi och mental kapacitet för att arbeta med ditt nystartade bolag. Du kan även börja studera, ta studielån och starta ditt bolag vid sidan av, eller leva på besparingar men kunna arbeta på bolaget på heltid.

Friends, fools and family

Ett vanligt sätt att finansiera sin affärsidé är genom “friends, fools and family”. Det innebär att familj och vänner lånar ut pengar till dig eller investerar i ditt företag. Varför “fools” är med i beteckningen är för att de som lånar ut sällan har erfarenhet av utlåning eller investering i ett nystartat bolag. Det innebär att de tar väldigt stora risker i sin privata ekonomi. Nackdelen med detta sätt att finansiera är att du inte bara riskerar din egen ekonomi, du riskerar även din familjs och dina vänners ekonomi. Med andra ord, de personer som du har närmast relation med. Tänk på hur det skulle kännas att träffa dem varje dag och hela tiden veta att du är skyldig dem pengar. Du tar då ett väldigt stort ansvar som äventyrar hela ditt personliga liv om ditt företag skulle gå i kras. Det kan påverka dina relationer väldigt mycket. Tänk därför noga innan du blandar in din närmsta omgivning, detta gäller även om du ber en förälder eller vän gå i borgen för dig. Om du har en vän med väldigt stabil ekonomi och den är villig att hjälpa till kan du ta den hjälpen om du känner att fördelarna överväger riskerna.

Avbetalning

Ska man starta ett eget företag (exempelvis en verkstad) med mycket maskiner är avbetalning ett bra alternativ. Då tar banken maskinen som säkerhet. Om du förslagsvis behöver en truck kan du med andra ord betala av trucken hos banken, mot att banken har trucken som säkerhet. Du bokför trucken som egen egendom men du har pantsatt trucken till banken. Skulle bolaget gå i konkurs kan banken hämta trucken och sälja den vidare. Fördelen med ett avbetalningskontrakt är att du ofta kan få en högre belåning för den enskilda maskinen än ett banklån. Anledningen är att det är lättare att värdera en enskild maskin än exempelvis ett företagshypotek. Nackdelen med avbetalning är att det bara gäller maskiner som har ett värde på andrahandsmarknaden. Det innebär att exempelvis datorer och mjukvaruprogram sällan kan pantsättas och avbetalas hos en bank.

Banklån och checkkredit

Banklån är ett av de vanligaste sätten att finansiera sitt nya företag på. Det innebär att du lånar pengar och betalar banken extra i form av ränta och extra avgifter för att de lånar ut pengar till dig.

 

Checkkredit används för att finansiera företagets rörelsebehov. Du får då en kredit på ditt företags bankkonto upp till ett visst belopp, där ränta tas ut på det utnyttjade beloppet. Räntan räknas dagligen, och kan gå upp och ner beroende på hur saldot ser ut för checkkrediten. Betalar du många fakturor ökar din använda checkkredit och får du inbetalningar från kunder sänks den. Ligger du plus på kontot eller inte nyttjar checkkrediten så betalar du ingen ränta för det heller. Checkkrediter är bra när man snabbt behöver betala löner och fakturor från exempelvis leverantörer.  

 

Vid banklån och checkkredit tar banken oftast ut någon form av säkerhet vilket kan vara:

 • Företagshypotek; där företaget tecknar lösa tillgångar i företaget som säkerhet, exempelvis sitt varulager, maskiner, kundfordringar och inventarier. Du kan fortfarande använda din egendom och omsätta varulagret. En säkerhet i företagshypotek ger förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Det innebär att banken har “första tjing” på företagets tillgångar (som inte är pantsatta eller objektsfinansierade till någon annan). Tillgångarna i ett företagshypotek värderas oftast väldigt mycket lägre än om du värderar en truck på avbetalning. Det gör att du inte kan belåna dig lika högt som vid en avbetalning.
 • Personlig borgen; innebär att man som privatperson blir återbetalningsskyldig om företaget inte kan betala skulden. Som ny företagare kräver banken ofta en personlig borgen. Gärna som en generell borgensförbindelse som gäller i all framtid. Värt att tänka på är då att inte gå i borgen för mer än vad du kan hantera. Då är det bättre att exempelvis gå i en begränsad borgensförbindelse på 100 tkr på en begränsad tid. På så sätt går du alltså inte i borgen för allting du lånar i all framtid.
 • Pantsättning i fastighet; innebär att du tecknar fastighet (exempelvis byggnader och mark) som säkerhet för ett lån.
 • Moderbolagsborgen; innebär att det moderbolag som äger ditt bolag blir återbetalningsskyldig om du inte kan betala tillbaka dina skulder.

Almi och Vinnova

Almi och Vinnova är exempel på statliga finansieringsmöjligheter vars syfte är att stödja svenskt näringsliv. Almi erbjuder ofta förmånliga villkor på lån och rådgivning för entreprenörer. Där kan du med en innovativ affärsidé exempelvis få 50 tkr i förstudiemedel för att utveckla idén. Almi tar oftast större risker när det kommer till nystartade företag och tillväxtföretag, därför ligger deras räntor generellt sett högre än hos kommersiella banker.

 

Vinnova kan finansiera forskning och innovationer som både är vinstdrivande och icke-vinstdrivande, beroende på vad de utlyser. Har du en innovativ idé bör du hålla koll på deras hemsida efter utlysningar inom ditt område. Då kan du söka bidrag för ditt projekt. 

Affärsidétävlingar och stipendium

Det finns en uppsjö av stipendier och affärsidétävlingar där du kan få eller vinna pengar till din idé eller startup. Stipendier kan du hitta genom att söka på nätet, via kommuner och länsting eller via banker som ofta förvaltar olika fonder och stiftelser. Affärsidé-tävlingar finns både regionalt, nationellt och internationellt. De största tävlingarna i Sverige är Venture Cup och Business Challenge, som årligen driver tävlingar. Ibland utlyser även statliga institutioner och banker tävlingar för att främja entreprenörskap. 

Oläst

Investeringsfrågor 🎬📄

Hur hittar man investerare?

Ska du starta ett bolag som är av en mer skalbar karaktär bolag kan det bli aktuellt att ta in en investerare. Det finns olika typer av investerare som passar olika bra beroende på vilken fas man är i. Är du i en uppstartsfas bör du ha med dig smart kapital, dvs. investerare som kan tillföra mer än bara pengar. Det smarta kapitalet består av två typer av investerare:

 • Generella företagsbyggare – Dessa investerare är bra på att bygga upp och driva nya företag. De kan vara bra för att ha rådgivande roller eller hoppar in själva och arbetar operativt. Ofta är de välkända som duktiga företagsbyggare och kan agera “lockbete” för att ta in fler investerare längre fram.
 • Branschkunniga – Investerare med branschkunskap är väldigt bra att ta in då de har erfarenhet om den bransch du verkar i eller har kunskap inom ditt verksamhetsområde. De har även ofta ett brett kontaktnät inom området vilket är fördelaktigt när man är ny.


Det positiva med att ta in smart kapital i början är att du som sagt får mer än bara pengar, vilket är värdefullt innan bolaget etablerats. Att välja mellan någon med branschkunskap och en generell företagsbyggare beror på vilka kunskaper som finns i ditt team och vad ni är i behov av. 

 

Är man i ett senare skede av bolaget kan det bli aktuellt att ta in mer passiva investerare som bara kommer in med kapital. Denna typ av investeringar rekommenderas i investeringsrunda A och B när man ska expandera.

 

Något som ofta kan bli fel när man tar in investerare är att man tar in någon som innebär en begränsning för bolaget. Det kan exempelvis vara om du tar in en investerare från din kundgrupp som är konkurrent till dina andra kunder. Tar du in Coop som investerare kanske inte Axfood och Ica är lika sugna på att köpa in dina produkter. Då riskerar man att låsa sig till en kund som man blir helt beroende av. Detta kan sänka försäljningen.

Vad tittar en investerare på? 📄

När du presenterar din idé för en investerare måste du vara väldigt förberedd och insatt. De tre största sakerna en investerare kollar på är personen bakom, affärsidéns unikitet och affärsidéns skalbarhet.

Du behöver veta:

 • Vad du vill med bolaget
 • Vad du ska använda investeringen till 
 • Hur stor marknaden är och din position på marknaden
 • Din USP (vad som gör bolaget unikt)
 • Din affärsmodell och skalbarheten
 • Vilken eller vilka din målgrupp är
 • Vad du fått fram i din marknadsundersökning
 • Hur din omgivning ser ut i branschen och den externa miljön
 • Hur ditt konkurrensläge ser ut med både direkta och indirekta konkurrenter 
 • Vilka kostnader och intäkter kommer du att ha
 • Hur teamsammansättningen ser ut, vilka kompetenser du eller ni har, och om du är i behov av fler kompetenser
 • Hur du ska marknadsföra dig
 • När du tror att du kan nå breakeven (nollresultat)
 • Hur du kan utveckla verksamheten i framtiden.

Din affärsplan behöver vara väl utarbetad för att visa att du förstår dig på din affärsidé och den marknaden du vill in på. Tänk på att investerare oftast har väldigt mycket erbjudanden och att det är många som tävlar om deras tid. Det vanligaste som gör att en investerare hoppar av är att ett projekt tar för mycket av deras tid. Behöver de spendera 500 timmar för att förklara skillnaden mellan intäkter och kostnader så kanske investeraren inte tycker att det är värt tiden. Man behöver självklart inte vara en expert på ekonomi, men det bör finnas en grundläggande förståelse för siffror hos någon i bolaget, alternativt att den kompetensen ska tas in.

 

Men det viktigaste av allt som en investerare kollar på är personen eller personerna bakom. Är de seriösa och trovärdiga? Har de den kompetens som krävs? Är de säljande som personer? Kan du sälja in dig själv hos en investerare är trovärdigheten större att du även kan sälja din produkt eller tjänst ute på marknaden.

 

Nedan kan du arbeta i en mycket viktig mall, Investerings-PM. Denna skickas ofta ut till investerarna innan själva presentationen, och som kortfattat beskriver investerings-caset.

Till mallen!

7 konkreta tips till att få till en investering

 1. Fundera på vem du vill ha i bolaget.

Tänk igenom länge och väl på vilken typ av kompetens som ditt bolag behöver för att växa, det kan exempelvis handla om IT, försäljning, juridik eller marknadsföring. När du kommit fram till vad som behövs så påbörjas arbetet att hitta relevanta investerare som besitter just den kompetensen som du behöver. Detta brukar kallas för ”smart” investerare, dvs. någon som bidrar med både kunskap och kapital till bolaget. En sådan typ av investerare är absolut att rekommendera, inte minst i ett startup-bolag där resurserna är mer begränsade. Om man istället enbart söker kapital till bolaget är det lättare att hitta sådana investerare. Det finns många ängelinvesterare och etablerade bolag som agerar som en ”passiv” investerare, dvs. enbart bidrar med kapital. Men som sagt, att få in en investerare som både kan bidra med kapital och kompetens är att rekommendera.

 

 1. Läs på om den du träffar.

Gå in på personens LinkedIn-profil och dess bolags hemsida och förbered dig innan mötet med investeraren. Förbered frågor, hitta relevanta synergier, undersök era gemensamma kontakter. Allt för att få ett första möte mer personligt än vad det annars brukar vara. Även detta kommer att uppskattas av personen eller bolaget som du träffar. Det skapar ett större intresse hos dem om du själv är intresserad.

 

 1. Anpassa din presentation.

När du har bestämt dig för vem som är den perfekta investeraren, måste du ju såklart förbereda den perfekta presentationen. En bra start till detta är att anpassa ditt innehåll till just det specifika bolaget som du vill få in som delägare. Fundera själv vad en sådan investerare tycker är intressant. Det är klart att man måste få med alla olika områden i presentationen, men att din presentation exempelvis är väldigt ”IT-tung” när du träffar ett investmentbolag med försäljningskompetens är inte så personligt. Om du spenderar lite tid att anpassa din pitch, kommer det garanterat att uppskattas och ge bättre sannolikhet för ytterligare investeringsdiskussion.

 

 1. Håll koll på ditt bolag.

Det är alltid viktigt att låta säker och att man har koll på sina siffror och information om ditt eget bolag. Du behöver inte sitta på all kompetens själv, utan ta med dig ytterligare en person från bolaget om dennes kompetens känns relevant för investeringsdiskussionen. Detta uppfattas som professionellt. Vad som däremot inte gör det är om du har svårt att svara på vanligt förekommande frågor, exempelvis gällande konkurrens, marknad, prognos för tre år m.m. Även längre in i investeringsdiskussionen är det av yttersta vikt att du kan visa att du har bra koll. Inte minst under Due Diligence-delen som är i slutet av investeringsdiskussionen. Här visar man upp alla dokument, prognoser, budget, statistik och avtal som är kopplat till bolaget. Exempel på dokument som ska visas upp är anställningsavtal, kundavtal, leverantörsavtal och liknande. Om du har bra struktur på dessa avtal kommer det garanterat att öka intresset hos investerare.

 

 1. Ha en rimlig bolagsvärdering.

Detta är ett mycket förekommande problem när det kommer till investeringar på startup-nivå. Det är också ganska logiskt att det är svårt att värdera ett startup, då man investerar i någon form av förväntan på framtida resultat. Ett större, etablerat företag som funnits i 20 år är lättare att värdera, då det finns både mer tillgångar och en finansiell historik. Startup-bolag, däremot, är tvärtom. Här investerar man som sagt för en tro om lönsamhet på längre sikt, något som såklart är i princip omöjligt att veta. Ett vanligt problem är dock att grundaren har en övertro på sitt startup-bolag. Under en lång tid har det pumpats in kapital från investerare i små och nystartade bolag, vilket i sin tur driver värderingarna uppåt – precis på samma sätt som en traditionell börshandel. När många vill investera på börsen trycks aktiekursen uppåt, ibland till orealistiska nivåer. Det finns alltså en risk för startup-bolag att gå miste om kapital om bolaget värderas för högt. Försök därför att hitta konkreta parametrar som man i bolaget faktiskt kan värdesätta. Immaterialrätt, patent, lyckade pilotprojekt, befintliga kunder, godkända finansieringsbidrag, påskrivna avtal är exempel på vad som går att värdesätta.

 

 1. Var konkret om framtiden.

Detta hänger ihop en aning med punkt fyra. En standardfråga som garanterat kommer från potentiella investerare är hur det nya kapitalet ska användas, och hur bolaget ska utvecklas. Vilka kompetenser ska anställas? Vilka geografiska områden ska man expandera till? Hur ska produkten eller tjänsten utvecklas och förnyas? Dessa frågor är vanligt förekommande, så förbered dig på hur du vill att bolaget ska se ut i framtiden, förutsatt att det nya kapitalet kommer in. Fundera även på om bolaget behöver genomgå ytterligare investeringsrundor i framtiden, och hur mycket pengar som behöver investeras för att få bolaget till nästa nivå. Dessa tankar kan du presentera lite kortfattat redan under första mötet.

 

 1. Var öppen för förhandling.

Det är mer regel än undantag att en investerare kommer att vilja omförhandla ditt investeringserbjudande på något sätt. Det kan exempelvis handla om bolagsvärderingen, hur mycket kapital som behöver komma in eller vilken typ av kapitalinjektion som det ska vara. Investeringen är inte färdig på långa vägar bara för att investeraren är intresserad att diskutera vidare efter första eller andra mötet. Det krävs många kompletterande frågor, en Due Diligence-process och, som sagt, slutförhandling. Självklart ska du stå på dig om du tycker att det är orimliga krav från deras håll, men det är samtidigt inte ofta som bolaget och investeraren kommer överens med en gång. Var därför öppen i diskussionen och hitta en kompromiss med investeraren. För i det stora hela är det trots allt en aktör som du önskar ska finnas med i bolaget.

Hur stor del av sitt bolag ska man ”släppa” ifrån sig? 🎬

Det är bra att själv behålla majoriteten i bolaget så lång tid som möjligt under uppstartsfasen. Det ger dig som entreprenör kontroll på bolaget och en extra drivkraft av känslan att det är ditt bolag. Det är en viktig del av entreprenörskapet.  

 

Förr eller senare behöver man kanske släppa ifrån sig majoriteten för att kunna expandera eller utveckla sina produkter och tjänster. Men då har man redan en verksamhet som varit igång och entreprenörsandan är inte lika viktig som den är vid uppstartsfasen. Spotify är ett bra exempel på detta, de hade förmodligen aldrig blivit så stora som de är idag om de inte hade släppt ifrån sig majoriteten.

 

Skulle du gå under majoritet som ägare kan du reglera ditt inflytande och kontroll över bolaget genom A och B aktier, preferensaktier och i aktieägaravtal.

 

När det kommer till hur stor andel man ska “släppa” ifrån sig bör man ställa sig själv frågan; Hur viktig är den här personen för mitt bolag? En investerare med mycket branschkunskap eller med ett stort nätverk med kontakter som kan gynna din verksamhet, kan vara extremt värdefull i din position som ett nystartat bolag. Samma sak gäller om du har stor kunskap inom teknik men är i behov av en duktig säljare, då kan säljaren vara en värdefull tillgång till bolaget. Det finns inget allmängiltigt svar på hur mycket man ska ge bort i andelar utan det beror på varje unik situation och hur snabb utveckling man vill ha. Ett bolag som haft en kortare uppstartssträcka från start till etablering har ofta ett bättre förhandlingsläge med bank och investerare än ett bolag med lång uppstartssträcka. 

 

Men var alltid noggrann med vem du tar in i bolaget. Ett kompanjonskap och delägarskap är som ett äktenskap.

Vilka avtal ska skrivas innan, under och efter ett investeringsbeslut?

Innan en investering upprättas oftast ett sekretessavtal mellan parterna. Där bekräftar motparten att den inte ska avslöja känslig information om exempelvis marknadsanalyser, produktutveckling, affärsmodeller eller leverantörer. 

 

Under ett investeringsbeslut skriver man ett Letter of Intent (LOI), där man beskriver hur ett avtal mellan parterna kommer att se ut i stora drag. Ett LOI är viktig för att upptäcka eventuella meningsskillnader eller tolkningsskillnader mellan parterna. Detta dokument klargör parternas avsikter och fungerar som ett utkast till ett aktieägaravtal.

 

Aktieägaravtalet upprättas sedan när man väl bestämt sig för att bli kompanjoner. Avtalet reglerar bl.a hur verksamheten ska bedrivas, värderingsmodell, konkurrensklausuler och innehåller oftast exitklausuler som reglerar hur man ska skilja på sig vid försäljning av aktieandelar.

Oläst