Kommunikationsplan – såhär skapar du en!

Var tredje svensk drömmer om att starta eget företag och inleda resan mot att bli en framgångsrik entreprenör. Men att starta bolag är både utmanande och tidskrävande. Det är många olika delar du ska ha koll på, alltifrån budget till en kommunikationsplan. Men var lugn, det finns mycket hjälp att få på vägen. Här delar vi några tips och råd till dig som ska skapa en kommunikationsplan.  

Vad är en kommunikationsplan? 

En kommunikationsplan fungerar som stöd när någon i bolaget kommunicerar, både externt, internt och som personer utanför bolaget. Det är lätt att tänka att man endast kommunicerar via text. Men allt vi gör förmedlar någon typ av kommunikation, oavsett om det är via text, bilder, ljud, kroppsspråk, blickar eller via konkreta handlingar. Därför är det viktigt att inkludera all typ av kommunikation i din plan.  

Vad innehåller en kommunikationsplan? 

Som tidigare nämnt är det viktigt att inkludera all slags kommunikation, både intern och extern. En kommunikationsplan ska säkerställa att företagets kommunikation sker enligt plan oavsett vem det är som kommunicerar. Det finns ingen standardmall för vad en kommunikationsplan ska innehålla, den bör utformas efter verksamheten. Men här tipsar vi om några delar som kan vara bra att ha med.  

 

Kommunikationsplan – såhär skapar du en!

 

Kommunikationsmål

Innan ni börjar kommunicera ut ett budskap bör ni ta fram kommunikationsmål. Se till att ta fram mål efter modellen “SMART”. Alltså specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbegränsat. Det kommer ge er de bästa förutsättningarna att följa upp målen ordentligt. Tänk också på att sätta olika tidshorisonter på målen.

Strategi

När ni satt upp kommunikationsmål bör ni ta fram en strategi. En strategi definierar planen för hur era kommunikationsmål ska uppnås.  

Målgrupp

För att kunna kommunicera ut ert budskap till rätt personer på bästa sätt är det viktigt att ni identifierar er målgrupp. Det är få produkter/tjänster som vänder sig till “alla” och det är svårt att beröra om du siktar mot en för bred grupp. Kartlägg viktiga kundgrupper och avgränsa dem från den totala marknaden.  

Arenor

Vilka plattformar är relevanta för er att kommunicera via? Det avgör ni genom att kartlägga er målgrupp. Utgå ifrån att ni vill synas där er målgrupp befinner sig. Ni bör också ta fram en plan över vad för typ av inlägg ni ska publicera och vilken tid på dygnet. Varje plattform har ett eget statistikverktyg där man kan få reda på en hel del information om målgruppen. 

Tonalitet

Tonaliteten är en viktig del i varumärkesarbetet som dessutom kräver en del tankeverksamhet. Det är med tonläget ni kan spetsa er verksamhets kommunikation och se till att den hänger ihop med företagets personlighet och värderingar. Tips! Att analysera målgruppen och företagets värdeord underlättar för er i framtagandet av tonaliteten.  

Intern kommunikation

Ta fram en strategi kring hur ni kommunicerar internt. Den interna kommunikationen är minst lika viktig som den externa, om inte ännu viktigare. 

Grafisk profil

En kommunikationsplan bör innehålla bolagets grafiska profil och besvara frågor som hur er logga får användas, hur dokument och visitkort ska utformas och vilka färger och bilder som används i företagets kommunikation. 

 

Detta är bara några exempel på vad din kommunikationsplan bör innehålla. Er kommunikationsplan bör innehålla den typen av information som gör att vem som helst inom bolaget känner sig säker på hur bolaget ska kommunicera. Fundera på vilka delar som är viktiga att ta med i er kommunikationsplan anpassat efter er verksamhet, exempelvis budget, sponsringsstrategi eller budskap. 

Visste du att Yuncture erbjuder ett inkubatorprogram för unga entreprenörer med affärsidéer eller nystartade bolag? I vårt program får du tillgång till kontorsplats, ett brett nätverk och löpande rådgivning inom till exempel kommunikation och marknadsföring. Läs mer om vårt inkubatorprogram här! 

Share your thoughts