Lär känna bolaget Easy Education

Lär känna bolaget Easy Education

Easy Education är ett mycket spännande bolag som deltog i vårt inkubatorprogram våren 2019. Vi har fått chansen att ställa några frågor till de två grundarna, Gustav Ahlm och Alexander Sager. Här berättar de om sin affärsidé, hur tiden i inkubatorn såg ut samt vilka framtida utmaningar de står inför. 

Berätta lite kort om bolaget och affärsidén: 

Easy Education är ett startup-bolag som samlar digitalt utbildningsmaterial på en och samma studieplattform. Vi riktar oss mot studenter som läser en eftergymnasial utbildning. Syftet är att erbjuda ett billigare och mer tillgängligt kursmaterialdär individanpassning är i fokus 

Hur såg det ut för er innan tiden i inkubatorn? 

Vi träffades på gymnasiet och blev tighta då vi spelade hockey ihop. Senare drev vi ett UF-företag tillsammans och där väcktes ett gemensamt intresse för entreprenörskapet. Vi har sedan dess sagt att det vore roligt att driva bolag. Därefter började vi båda att anteckna eventuella affärsidéer på mobilen direkt när de dök upp i huvudet. 

En dag satte vi oss ner och gick igenom idéerna. Ingen av oss tyckte dock att det var några geni-idéer direkt. Men efter ett tag pratade vi om att Alex precis börjat studera och att det var både dyrt och svårt att få tag i kurslitteratur. Det var efter det vi började söka runt och märkte att det saknades en aktör som erbjuder kurslitteratur digitalt. 

Vad bidrog Yuncture med under er inkubatortid? 

Vi var så “färska” att vi inte hade någon aning om att det fanns ett tight startup-nätverk i Göteborg. Yuncture öppnade upp dörrarna till sina lokaler, till startup-nätverket och den kunskap de själva sitter inne på. När vi fick såpass mycket stöd satte det press på oss att uppnå de mål vi hade satt upp för inkubatortiden.  

Efter 5 månader i inkubatorn hade vi en affärsplan och en plattform på plats, som vi började pilottesta. Egentligen hela grunden till bolaget. Ytterligare en sak som var viktig för vår framgång var bollandet med de rådgivarna vi blev tilldelade av Yuncture. De fick oss att lyfta blicken efter fler, kanske bättre alternativ, istället för att låsa oss på första bästa tanken. 

Vart står ni idag och vilka är era nästa utmaningar? 

En stor utmaning för oss är att välja den mest effektiva vägen till marknaden. Vi börjar bli redo för att ta oss dit, men frågan är bara vilken väg som är bäst för oss. Det är en spännande resa vi har framför oss. Om ni vill följa den så finns vi på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter @easyeducationsweden. 

Share your thoughts