Månstråle Dahlström är en utav rådgivarna i Yunctures inkubator

Nu har vårt nionde inkubatorprogram dragit igång! Det är fyra spännande bolag som kommer att sitta hos oss i höst. Redan från dag ett får bolagen tillgång till ett brett nätverk av kontakter och företag och kontorsplatser på i Yunctures lokaler, där de rätta förutsättningarna för teamet skapas.  

Förutom kontakter och kontorsplats får bolagen även löpande rådgivning från våra enormt duktiga rådgivare som besitter olika kompetenser. Här presenterar vi en av programmets rådgivare, Månstråle Dahlström. 

Månstråle arbetar med social hållbarhet i Hammarviken-koncernen samtidigt som hon är VD för dotterbolaget Build Together. Tidigare var Månstråle Verksamhetschef för RFSU och nu styrelseledamot på RFSU Förbundet. 

Månstråle har under lång tid arbetat med mänskliga rättigheter, både humanitärt och i utvecklingssamarbeten för bland annat Sida, Läkare Utan Gränser, Civil Society Center och RFSU. Genomgående har fokus varit att stärka organisationer och individer för ökade möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och att koppla samman intersektionella initiativ och program för hållbara resultat.  

Vilken är din spetskompetens? 

– Jag kan bidra till en bredare samhällsanalys om hur bolaget kan bidra till en positiv samhällsutveckling samt koppla ihop liknande initiativ och partnerskap. 

Dela med dig av ditt bästa tips till en startup-entreprenör. 

– Våga tänka om några gånger, och testa. Lita på din instinkt och ta stöd när det behövs. 

Vad är ditt tips till företag som vill arbeta mer kring social hållbarhet? 

– Identifiera företagets positiva och negativa påverkan, se till så att du får in fler perspektiv än ditt egna i detta arbete. Väv in arbetet med hållbarhet i kärnverksamheten, engagera alla inblandade, fördela ansvar, dokumentera och följ upp. 

Månstråle agerar rådgivare åt bolaget (PMS-) BOXEN som drivs av Ida Verde.

Vill du komma i kontakt med Månstråle? 

Månstråle Dahlström,  
manstrale@build-together.se
072-341 59 80 

 

Share your thoughts