Genom att godkänna vår personuppgiftshantering ger du ditt samtycke till att Yuncture AB (org.nr 559189-8696), samt moderbolaget Hammarviken Företagsutveckling AB (org.nr 556520-2685) tar del av de personuppgifter du lämnar. Detta är uppgifter som krävs för att fortsätta registreringsprocessen för ”Yuncture Extend”. De personliga uppgifter som hanteras, och sparas in, är i enlighet med frågorna i registreringsformuläret.

Tidslängd för informationsinsamling

Yuncture samt Hammarviken kommer endast att spara dina registreringsuppgifter under den tid som du har ett konto för ”Yuncture Extend”.

Behandling av personuppgifter

Genom att godkänna detta dokument ger du ditt samtycke till att Yuncture AB har möjlighet att förmedla din registrerade e-mailadress till tredje part. Tredje part är verifierade av oss, och kommer enbart att ha möjlighet att skicka information via nyhetsbrev. För dessa nyhetsbrev har du även möjlighet att avregistrera dig. Dina uppgifter kommer endast att behandlas av personer som är direkt kopplade till Yuncture, samt Yunctures kontaktperson hos tredje part. Behandlingen sker enbart i syfte om att fortsätta att leverera företagsrelaterad information.

Din rätt till tillgång av vad vi samlar in om dig

Enligt GDPR har du rätt till att få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har även rätt att se vilka personuppgifter som vi tillhandahåller om dig. Vänligen kontakta oss via mail, info@extend.yuncture.com, om du vill ha dessa uppgifter.