Nutrie

Nutrie

Programmet överträffade våra förväntningar stort. Coachningen såväl som matnyttiga föreläsningar och event har verkligen hjälpt oss att både spara tid såväl som att välja rätt vägar. Vi kunde inte ha varit nöjdare!