Detecht

Att i ett tidigt skede i sin startupresa få vara delaktig i Yunctures Inkubatorprogram ökar dina chanser att lyckas navigera igenom startup djungeln och alla utmaningar som du kommer att ställas inför. Att kunna bli utmanad samt bolla tankar och idéer kring sin affär med erfarna bolagsbyggare och experter inom just sin bransch ökar dina möjligheter att lyckas. En annan sak jag vill lyfta är den härliga atomsfären och gemenskapen som finns på Yuncture – här känner sig alla välkomna och hjälper varandra framåt.