Vi höjer vår investeringsbudget

År 2018 gjorde vi vår första investering i startup-bolaget SmoothSys och därefter har vi fortsatt att utveckla vårt innehav genom flertalet spännande förvärv. I dagsläget har vi 8 stycken bolag i portföljen, där det senaste förvärvet gjordes i Gottlery, som just klev ur vår inkubator. 

I takt med att vi får in fler förfrågningar, och därmed startar upp fler investeringsdiskussioner, har vi valt att utöka vår investeringsbudget. Detta kommer att ge oss möjlighet att rikta oss till fler intressanta startup-bolag – inte minst via vårt nystartade dotterbolag, Yuncture Food & Retail, där vi investerar i branscher som FoodTech och detaljhandeln tillsammans med branschveteranen Mats Bejmyr.  

I samband med detta har vi även uppdaterat våra investeringskriterier för Yuncture Invest. För enkelhetens skull har vi valt att dela in våra kriterier i två olika scenarier – bolag i tidig fas, samt bolag i tidig tillväxt. Det förstnämnda riktar sig till bolag med en maxvärdering om 10 mkr medans de andra scenariot riktar sig till bolag med 30 mkr i bolagsvärdering. Vi investerar max 1 mkr i ett initialt skede men ser gärna över möjligheten att senare återinvestera i framtida investeringsrundor.  

Du hittar vårt investeringsformulär längst ner på denna sidan.

Yuncture Invest’s styrelse: Per Rosén, Christoffer Rydhede & Anna Langenius

Share your thoughts